Aktualności

Kto jest uprawniony do posiadania Karty Nowosądeczanina ?

2019-12-09
Mieszkańcy, którzy we  wniosku o wydanie Karty jako miejsce swojego zamieszkania wskażą miasto Nowy Sącz, przedkładając na potwierdzenie tego faktu stosowny dokument, którym może być:

1) pierwsza strona deklaracji PIT za ostatni rok, w której jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Nowy Sącz, 
2) zaświadczenie z Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, potwierdzające zarejestrowanie osoby bezrobotnej, ze wskazaniem miasta Nowy Sącz jako miejsca swojego zamieszkania, 
3) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ze wskazaniem miasta Nowy Sącz, jako miejsca swojego zamieszkania,
4) zaświadczenie z ewidencji ludności o miejscu zameldowania.

W przypadku osób w wieku do 18 roku życia, pozostających pod władzą rodzicielską wystarczające jest przedstawienie dokumentu  potwierdzającego miejsce zamieszkania jednego rodzica, u którego dziecko przebywa.