Aktualności

Image

Jak uzyskać Kartę Nowosądeczanina?

I. Złóż wniosek drogą elektroniczną na https://mojakn.pl/zakup.qbpage
1. Wypełnij wniosek na stronie, dołącz aktualne zdjęcie oraz dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Nowego Sącza 
2. Wybierz Punkt Obsługi Klienta MPK gdzie chcesz odebrać kartę
3. Poinformujemy Cię kiedy karta będzie gotowa do odbioru.
 
LUB
 
II. Złóż wniosek  w Punkcie Obsługi Klienta MPK
1. Pobierz wniosek w POK MPK lub ze strony www.mojakn.pl
2. Wypełnij wniosek.
3. Udaj się do punktu  złóż wniosek wraz z aktualnym zdjęciem oraz dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Nowego Sącza.
4. Poinformujemy Cię kiedy karta będzie gotowa do odbioru.
 
UWAGA: Zgodnie z Regulaminem Programu  „Karta Nowosądeczanina” § 2. Pkt. 15 „Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż  w  terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku”.

 
Image

Karta Nowosądeczanina - podstawowe informacje

Niniejszy film prezentuje podstawowe wiadomości na temat Karty Nowosądeczanina. W filmie dowiemy się jakie korzyści płyną w związku z uczestnictwem w programie Karty Nowosądeczanina. Dowiemy się także w jaki sposób można wypełnić wniosek i uzyskać kartę, jakie dokumenty należy okazać.

Image

Kto jest uprawniony do posiadania Karty Nowosądeczanina ?

Mieszkańcy, którzy we  wniosku o wydanie Karty jako miejsce swojego zamieszkania wskażą miasto Nowy Sącz, przedkładając na potwierdzenie tego faktu stosowny dokument, którym może być:

1) pierwsza strona deklaracji PIT za ostatni rok, w której jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Nowy Sącz, 
2) zaświadczenie z Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, potwierdzające zarejestrowanie osoby bezrobotnej, ze wskazaniem miasta Nowy Sącz jako miejsca swojego zamieszkania, 
3) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ze wskazaniem miasta Nowy Sącz, jako miejsca swojego zamieszkania,
4) zaświadczenie z ewidencji ludności o miejscu zameldowania.

W przypadku osób w wieku do 18 roku życia, pozostających pod władzą rodzicielską wystarczające jest przedstawienie dokumentu  potwierdzającego miejsce zamieszkania jednego rodzica, u którego dziecko przebywa.
Image

Jak prawidłowo wypełnić wniosek

Po kliknięciu "złóż wniosek" i odpowiedzi na kilka pytań weryfikujących spełnienie warunków uzyskania karty Nowosądeczanina przechodzmy do wniosku on line, gdzie po podaniu wymaganych danych i akceptacji odpowiednich zgód zostanie nam założone konto. Po zalogowaniu do utworzonego konta możemy zawnioskować o inetresujące nas zniżki i ulgi.

W przypadku składania wniosku papierowego najlepeij posłużyć się poniższymi wzorami.
Wzór poprawnie wypełnionego wniosku dla osoby pełnoletniej (załącznik nr 3)
Wzór poprawnie wypełnionego wniosku dla dziecka (załącznik nr 4 )
UWAGA: Dla każdego posiadacza Karty należy wypełnić osobny wniosek ! 
Image

Jak to się zaczęło ?

13 lutego 2019 roku Prezydent Ludomir Handzel powołał Zespół ds. Projektu Karta Nowosądeczanina
 
9 sierpnia odbyło się jedno ze spotkań zespołu do spraw Projektu "Karta Nowosądeczanina". Podczas spotkania poruszono kwestie wprowadzenia karty, darmowych nowych parkingów i komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta oraz darmowego transportu osób niepełnosprawnych. Omówiono także podobne rozwiązania działające w innych miastach.
 
8 października w sali reprezentacyjnej Ratusza odbyło się spotkanie poświęcone przedyskutowaniu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Karty Nowosądeczanina. W spotkaniu wzięli udział radni Koalicji Nowosądeckiej, Koalicji Obywatelskiej oraz radny niezrzeszony Grzegorz Ledziński. Na pytania radnych odpowiadał prezydent Ludomir Handzel, wiceprezydent Artur Bochenek oraz przewodniczący Jacek Żelasko i wiceprzewodnicząca Anna Bednarczyk-Maśko. 
 
Zespół przygotował projekt uchwały oraz regulamin dotyczący wprowadzenia Karty Nowosądeczanina. Podczas sesji w dniu 15 października 2019 roku projekt uchwały został przyjęty.

Zadanie dotyczące obsługi programu Karta Nowosądeczanina zostało powierzone spółce miejskiej MPK Sp. z o.o. (Uchwała RM z dnia 15 października 2019 r.)