Image

Czy pamiętasz o przedłużeniu ważności swojej Karty Nowosądeczanina?!

Wszystkim użytkownikom Karty Nowosądeczanina przypominamy, że aby móc w pełni cieszyć się z korzyści jakie daje Karta, konieczne jest jej przedłużenie, ponieważ Karta jest ważna przez okres 1 roku, licząc od dnia jej odbioru lub ostatniego przedłużenia.

Zgodnie z regulaminem programu Karta Nowosądeczanina, aby przedłużyć ważność Karty należy złożyć oświadczenie o tym, że dane dotyczące miejsca zamieszkania w Nowym Sączu, zawarte w przedłożonych do wniosku o wydanie Karty dokumentach, nie uległy zmianie i pozostają aktualne!

Oświadczenie wypełnia każda osoba pełnoletnia, natomiast w imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie wypełnia jej opiekun prawny/ rodzic.
Oświadczenie można pobrać ze strony www.mojakn.pl w zakładce Dokumenty - pobierz: Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania w Nowym Sączu

Oświadczenia można składać nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu ważności Karty!

Oświadczenia można złożyć osobiście w Punktach Obsługi Klienta (POK), przesłać drogą pocztową na adres POK lub przesłać skan oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mojakn.pl lub za pośrednictwem swojego konta na www.mojakn.pl lub poprzez aplikację MojaKN.pl. Oryginał oświadczenia należy zachować do wglądu i weryfikacji w okresie ważności Karty.

Gdzie  i w jaki sposób można sprawdzić ważność karty?
  • W autobusie MPK – wybierając na kasowniku opcję „Sprawdzenie karty„ i przykładając kartę,
  • Na stronie www.mojakn.pl logując się na swoje konto,
  • Za pośrednictwem aplikacji MojaKN,
  • W Punktach Obsługi Klienta, osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów: tel. +48 18 473 69 01,  tel.: +48 18 473 69 04,  tel.: +48 18 473 68 09,  tel.: +48 18 473 69 02.

Punkty obsługi Klienta MPK:

1. POK Dworzec Autobusowy MPK, Aleje Batorego 92 w Nowym Sączu, czynny: pon. - pt.  6:00-17:45, przerwa 16:00 - 16:30, sob. 8:00-15:45, tel.: +48 18 473 69 01
2. POK Rynek 27, czynny:  czynny: pon.- pt.: 8:00-15:45, przerwa 13:30-14:00, tel.: +48 18 473 69 04
3. POK Zajezdnia MPK, ul. Wyspiańskiego 22, czynny: pon.-pt.: 7:00-14:45, przerwa 10:00-10:15, tel.: +48 18 473 68 09
4. POK Dworzec Autobusowy, ul. Bulwar Narwiku, czynny: pon.- pt.: 8:00-15:45. tel.: +48 473 69 02