• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.mojakn.pl

Mpk Sp. z o.o. w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mojakn.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu
 • E-mail: iod@mpk.nowysacz.pl
 • Telefon: 18 473 68 00
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Nowego Sącza
 • Adres: ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
 • E-mail: urząd@nowysacz.pl
 • Telefon: 18 443 53 08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna punktów obsługi:
- POK Dworzec Autobusowy przy ul. Kolejowej - punkt znajduje się w nowo wybudowanym budynku Dworca Autobusowego na parterze po lewej stronie od wejścia głównego, punkt przystosowany jest do obsługi osób   niepełnosprawnych.
- POK Rynek 27 - punkt znajduje się naprzeciw Ratusza w centrum miasta. Do punktu prowadzą schody, w pobliżu nie ma miejsc postojowych dla rowerów. Punkt znajduje się na terenie Strefy Płatnego parkowania, pod budynkiem w, którym zlokalizowany jest punkt znajduje się parking samochodowy, za który należy uiścić opłatę zgodna z cenniki obowiązującym w Strefie A.
- POK Wyspiańskiego 22 - znajduje się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego. Do budynku prowadzą schody przy, których usytuowane są stojaki na rowery. Na przeciw budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych.
Główna siedziba MPK sp. z o.o. w Nowym Sączu znajduje się w budynku zlokalizowanym przy ul. Wyspiańskiego 22. Do budynku prowadzą schody przy, których usytuowane sa stojaki na rowery. Na przeciw budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych. Sekretariat zlokalizowany jest na pierwszym piętrze, wychodząc po schodach na prawo korytarzem pok. nr. 101. W budynku jest dostępna winda.

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu
adres: ul. Wyspiańskiego 22
kontakt: sekretariat@mpk.nowysacz.pl
telefon: 18 473 68 00

Dojazd
Do MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu  można dojechać, autobusem (przystanek Wyspiańskiego MPK, linia 3, 6 ).
5 miejsc postojowych dla rowerów w najbliższym sąsiedztwie budynku.

Otoczenie i wejście do budynku
Jest tylko jedno wejściedla petentów od strony ul. Wyspiańskiego, drzwi otwierane na zewnątrz. Do budynku prowadzą schody przy, których usytuowane są stojaki na rowery. Na przeciw budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych. Drugie wejście od strony zajezdni tylko i wyłącznie dla osób pracujących w budynku.

Toalety
Toaleta dla klientów na pierwszym na parterze oraz I piętrze.

Udogodnienia dla osób starszych
W punkcie znajduje się poczekalnia z 2 krzesłami, stolikiem.
Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.
Aplikacje mobilne
MPK Sp. z o.o. w Nowy Saczu udostępnia następujące aplikacje mobilne:
"Twój wirtualny przystanek", "Asystent pasażera"