Image

Jak to się zaczęło ?

13 lutego 2019 roku Prezydent Ludomir Handzel powołał Zespół ds. Projektu Karta Nowosądeczanina
 
9 sierpnia odbyło się jedno ze spotkań zespołu do spraw Projektu "Karta Nowosądeczanina". Podczas spotkania poruszono kwestie wprowadzenia karty, darmowych nowych parkingów i komunikacji miejskiej dla mieszkańców miasta oraz darmowego transportu osób niepełnosprawnych. Omówiono także podobne rozwiązania działające w innych miastach.
 
8 października w sali reprezentacyjnej Ratusza odbyło się spotkanie poświęcone przedyskutowaniu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Karty Nowosądeczanina. W spotkaniu wzięli udział radni Koalicji Nowosądeckiej, Koalicji Obywatelskiej oraz radny niezrzeszony Grzegorz Ledziński. Na pytania radnych odpowiadał prezydent Ludomir Handzel, wiceprezydent Artur Bochenek oraz przewodniczący Jacek Żelasko i wiceprzewodnicząca Anna Bednarczyk-Maśko. 
 
Zespół przygotował projekt uchwały oraz regulamin dotyczący wprowadzenia Karty Nowosądeczanina. Podczas sesji w dniu 15 października 2019 roku projekt uchwały został przyjęty.

Zadanie dotyczące obsługi programu Karta Nowosądeczanina zostało powierzone spółce miejskiej MPK Sp. z o.o. (Uchwała RM z dnia 15 października 2019 r.)