Parking

Punkt Obsługi Klienta ul. Rynek 27
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Parking


Nawiguj z Google

Opis

Strefa płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze miasta Nowego Sącza, zwana SPP, podzielona jest na strefę A i strefę B,  w której płatny postój na miejscach postojowych, wyznaczonych przez zarządcę dróg obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00

Regulamin i warunki

Uprawnienia do Pakietu Parking aktywowane są po upływie 24h od momentu odbioru karty lub jej przedłużenia.

Zgodnie z Uchwałą NR LXVIII/843/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2022 roku.

 
Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu, aby
w sposób nie budzący wątpliwości, możliwe było z zewnątrz odczytanie informacji o jego ważności.
Bilet parkingowy ważny jest do upływu czasu opłaconego parkowania, wskazanego na tym bilecie i obowiązuje
w strefie, w której został wykupiony.
 
W strefie „A”dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 120 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 120 minut od rozpoczęcia postoju
w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak również
w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi:
 • za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,00 zł;
 • za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,40 zł;
 • za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 2,80 zł;
 • za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 2,00 zł;
 • abonament „A” w wysokości:
  • 140,00 zł za 1 miesiąc;
  • 670,00 zł za 6 miesięcy;
  • 1 100,00 zł za 12 miesięcy;
W strefie „B”dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 120 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 120 minut od rozpoczęcia postoju
w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak również
w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi:
 • za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł;
 • za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,20 zł;
 • za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 1,40 zł;
 • za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 1,00 zł;
 • abonament „B” w wysokości:
  • 70,00 zł za 1 miesiąc;
  • 330,00 zł za 6 miesięcy;
  • 580,00 zł za 12 miesięcy; 
Za brak ważnego biletu parkingowego zostanie naliczona opłata dodatkowa:
3 ust. 1 pkt 7:  Opłata dodatkowa, wynosi:a) w przypadku uiszczenia w tym samym lub następnym dniu roboczym (dni powszednie bez sobót, niedziel i świąt, będących dniami ustawowo wolnymi od pracy) licząc od dnia wystawienia zawiadomienia i w przypadku niewniesienia odwołania – 100,00 zł.b) w przypadku uiszczenia po terminie wskazanym w pkt 7 lit a – 200,00 zł.