Parking

Punkt Obsługi Klienta ul. Rynek 22 (wejście od Piotra Skargi)
Czerwona oznacza Twoją lokalizację.Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Opis

Strefa płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze miasta Nowego Sącza, zwana SPP, podzielona jest na strefę A i strefę B,  w której płatny postój na miejscach postojowych, wyznaczonych przez zarządcę dróg obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00

Regulamin i warunki

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/220/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 Października 2019r.
 
Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu, aby
w sposób nie budzący wątpliwości, możliwe było z zewnątrz odczytanie informacji o jego ważności.
Bilet parkingowy ważny jest do upływu czasu opłaconego parkowania, wskazanego na tym bilecie i obowiązuje
w strefie, w której został wykupiony.
 
W strefie „A”dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 90 minut od rozpoczęcia postoju
w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak również
w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi:
 • za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,00 zł;
 • za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,40 zł;
 • za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 2,80 zł;
 • za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 2,00 zł;
 • abonament „A” w wysokości:
  • 140,00 zł za 1 miesiąc;
  • 670,00 zł za 6 miesięcy;
  • 1 100,00 zł za 12 miesięcy;
W strefie „B”dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 90 minut od rozpoczęcia postoju
w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak również
w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi:
 • za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł;
 • za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,20 zł;
 • za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 1,40 zł;
 • za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 1,00 zł;
 • abonament „B” w wysokości:
  • 70,00 zł za 1 miesiąc;
  • 330,00 zł za 6 miesięcy;
  • 580,00 zł za 12 miesięcy; 
Za brak ważnego biletu parkingowego zostanie naliczona opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł.