Parking

Punkt Obsługi Klienta ul. Rynek 22 (wejście od Piotra Skargi)
Czerwona oznacza Twoją lokalizację.Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Nawiguj z Google

Opis

Strefa płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze miasta Nowego Sącza, zwana SPP, podzielona jest na strefę A i strefę B,  w której płatny postój na miejscach postojowych, wyznaczonych przez zarządcę dróg obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00

Regulamin i warunki

Uprawnienia do Pakietu Parking aktywowane są po upływie 24h od momentu odbioru karty lub jej przedłużenia.

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/220/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 Października 2019r.

 
Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu, aby
w sposób nie budzący wątpliwości, możliwe było z zewnątrz odczytanie informacji o jego ważności.
Bilet parkingowy ważny jest do upływu czasu opłaconego parkowania, wskazanego na tym bilecie i obowiązuje
w strefie, w której został wykupiony.
 
W strefie „A”dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 90 minut od rozpoczęcia postoju
w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak również
w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi:
 • za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,00 zł;
 • za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,40 zł;
 • za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 2,80 zł;
 • za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 2,00 zł;
 • abonament „A” w wysokości:
  • 140,00 zł za 1 miesiąc;
  • 670,00 zł za 6 miesięcy;
  • 1 100,00 zł za 12 miesięcy;
W strefie „B”dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 90 minut od rozpoczęcia postoju
w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak również
w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi:
 • za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł;
 • za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,20 zł;
 • za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 1,40 zł;
 • za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 1,00 zł;
 • abonament „B” w wysokości:
  • 70,00 zł za 1 miesiąc;
  • 330,00 zł za 6 miesięcy;
  • 580,00 zł za 12 miesięcy; 
Za brak ważnego biletu parkingowego zostanie naliczona opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł.