Projekt realizowany przez Ludomira Handzla
Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Karnawał zniżek z KN
17-31 stycznia

Każdego dnia odkrywaj kolejne zniżki!Wróć 25 styczniaWróć 26 styczniaWróć 27 styczniaWróć 28 styczniaWróć 29 styczniaWróć 30 styczniaWróć 31 stycznia

Dołącz do tych którzy odebrali już swoją Kartę

Kartę posiada już:

8 802
dzieci i młodzieży
w wieku 5-19 lat

18 450
dorosłych
w wieku 20-54 lata

12 995
seniorów
w wieku 55+ lat

Partnerzy Polecani

Zobacz wszystkich partnerów